Ẩm thực Chăm: Kiều Maily Món canh bồi rau rừng trên núi. Mùa rau đay mọc hoang giữa lưng đồi.

0


Source: https://jamesmartinlive.com
Read more all post Cuisine : https://jamesmartinlive.com/cuisine/

Leave A Reply

Your email address will not be published.