Giới thiệu Thánh Kinh Thần Học Viện

0


Hoan nghênh quý vị đến với Thánh Kinh Thần Học Viện!

Với truyền thống giáo dục và đào tạo từ Trường Thánh Kinh Đà Nẵng và Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang, chúng tôi tập trung trước hết và trên hết vào đời sống tâm linh của sinh viên và thách thức sinh viên bước vào sự hoàn hảo trong học tập cũng như giúp sinh viên những kỹ năng mục vụ thực hành.
Sinh viên có thể ghi danh vào Thánh Kinh Thần Học Viện để học biết làm thế nào để trở nên những Cơ Đốc nhân hiệu quả: Xác định những ưu tiên trong chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống họ và biết cách tận dụng những điều mình học vào sự nghiệp, vào mối tương giao cá nhân với Chúa và vào mục vụ của mình.

Những chương trình học của Viện cung ứng sự linh hoạt mà sinh viên cần để chuẩn bị cho tương lai dựa vào nền tảng quá khứ của mình. Sinh viên sẽ hoàn thiện những kỹ năng tiếp xúc cộng đồng và giảng dạy, phát triển khả năng tư vấn, và mở rộng khả năng lãnh đạo cũng như xây dựng đội ngũ hoạt động. Sinh viên cũng sẽ khám phá những phương cách mới để tăng cường và mở rộng mục vụ từ những giáo sư đầy kinh nghiệm. Quan trọng hơn nữa, sinh viên cùng sẽ làm việc với một ban giáo sư nhận biết rằng sự học tập thật sự bắt đầu không phải tại bàn học mà trên đầu gối của mỗi người.
Trên hết, chúng tôi muốn dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng tôi cơ hội để trang bị cho sinh viên để họ có thể phục vụ Đấng Christ, mở mang Vương quốc của Ngài.

Xin vào thăm trang nhà của chúng tôi www.thanhocvien.org để biết thêm chi tiết. Nguyện Ba Ngôi Thiên Chúa ban ơn trên quý vị luôn!


Source: https://jamesmartinlive.com
Read more all post Movie : https://jamesmartinlive.com/movie/

Leave A Reply

Your email address will not be published.