[Live Game] World war Z Coop #3 Bắn Zombie mùa covid cùng Luân và Phát…

0


Game kof mình sẽ Live vào cuối tuần ca 1 khung giờ từ 8h,8h30 nhé anh em…

Link Discord :

? Anh em có thể donate tuỳ tâm ủng hộ cho kênh làm chi phí tại trang :
? You can donate to the channel at (visa,master card,paypal) :
? 兄弟は次のチャンネルに寄付します (visa,master card,paypal):
+
+

#NamCT #worldwarz #wwz #coop #multiplay #zombie #horror

?Tham gia bình luận game KOF :
+

?Tham gia bình luận all game tại :
+

?FanPage KOF :
+

?FanPage NamCT
+


Source: https://jamesmartinlive.com
Read more all post Games : https://jamesmartinlive.com/games/

Leave A Reply

Your email address will not be published.