2 Comments
  1. Nguyễn Hoàng Minh Nhật says

    Thầy tui :))

  2. Trân bias jin says

    Ổng là chú út của mình á

Leave A Reply

Your email address will not be published.