Thể Thao TV – Chơi Aikido ở đâu?

1


BẢN QUYỀN THUỘC INFOTV – VTVCAB 9


Source: https://jamesmartinlive.com
Read more all post Sports : https://jamesmartinlive.com/sport/
1 Comment
  1. mphuong002 says

    Người ta nói là chơi thể thao chứ ai nói là 'chơi' võ thuật bao giờ? VTV đặt tên kì quá

Leave A Reply

Your email address will not be published.